Linkedin

Hoe werkt het?

Werkwijze risico- inventarisatie en – evaluatie (ri&e)

 • Bezoek aan de locatie voor een technische rondgang.
 • Een aantal medewerkers wordt met behulp van toegepaste personeelsenquêtes geïnterviewd.
 • Uw organisatie draagt bedrijfs- en personeelsinformatie aan, zoals b.v. de samenstelling van het personeel en ziekteverzuim. Een format voor het verstrekken van deze informatie wordt door ons geleverd.
 • Op basis van bovenstaande gegevens en de technische rondgang wordt een concept rapportage opgesteld die naar u wordt gezonden.
 • Toetsing van uw ri&e wordt gedaan door een gecertificeerde kerndeskundige (veiligheidskundige/arbeidshygiënist).
 • De papieren versie van de definitieve rapportage inclusief concept Plan van Aanpak en toetsingscertificaat ontvangt u per post.
  Ook ontvangt u een digitaal exemplaar. Dit digitale exemplaar kunt u gebruiken om in het Plan van Aanpak de getroffen maatregelen te vermelden.

Werkwijze toetsing van uw ri&e

U kunt uw ri&e zelf opstellen. De werkwijze waarop door ons de toetsing wordt gedaan hangt af van de grootte van uw bedrijf, het instrument dat u gebruikt en het aangeleverde of door ons te maken plan van aanpak. Toetsing vindt plaats door een gecertificeerde kerndeskundige (veiligheidskundige/arbeidshygiënist). Proarbo geeft binnen 48 uur antwoord op uw vragen en de mogelijkheden van toetsing onder vermelding van de kosten.

Werkwijze werkplekonderzoek

 • De medewerker of de organisatie meldt de aard van de klachten.
 • Bezoek aan de locatie waarbij de werkplek, de werkwijze, werktijden, werkdruk en werktaken onderdelen zijn het werkplekonderzoek.
 • Fysieke, mentale en sociale aspecten worden bij het onderzoek betrokken.
 • Tijdens het onderzoek wordt het bewegingsgedrag van de medewerker met behulp van spierspanningsmeting geobserveerd, geanalyseerd en besproken.
 • Onderzoek naar de werkplek voor wat betreft de hulpmiddelen die worden gebruikt waarbij de werktaken als uitgangspunt dienen.
 • De instellingen van de hulpmiddelen worden gecontroleerd en op juiste hoogte gebracht.
 • Voorlichting en instructie wordt aan de medeweker gegeven.
 • Advisering aan de werkgever wordt gedaan met behulp van een verslag.