Linkedin

Hoe werkt het?

Arbeids- en teamconflicten

Verstoorde arbeidsrelaties komen overal voor. Of dat nu gaat om kwesties tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker, collega’s onderling of in een team. Allerlei oorzaken kunnen maken dat mensen tegenover elkaar staan. Dat kan gaan over het functioneren, re-integratie, organisatiewijziging, houding en gedrag, botsende ego’s etc. Vast staat dat een conflict samenwerking in de weg staat. Het proces van mediation kan maken dat de kwestie wordt opgelost.

Wat is mediation “samen op zoek”

Een drietal belangrijke onderwerpen beheersen de inhoud en het succes van een mediation.

  • De wil om tot een oplossing te komen.
  • De inspanning om uit de kwestie te geraken.
  • Vertrouwelijkheid van het proces.

Wanneer partijen de wil bezitten om tot een oplossing te komen en wanneer ze vertrouwen hebben in het proces van mediation en de mediator dan is daarmee de kans om uit de kwestie te komen aanwezig. Een ander belangrijk onderwerp is de vertrouwelijkheid. Rond de deelnemers aan een mediation komt als het ware een kring van vertrouwelijkheid. Dat betekent dat niets buiten de kring kan worden gebracht zonder instemming van de deelnemende partijen. Over het doorbreken van de kring van vertrouwelijkheid kunnen partijen afspraken maken. Kortom: de belangrijkste onderwerpen van een mediation zijn de wil om deel te nemen aan de mediation, de wil om een inspanning te leveren om uit de kwestie te komen en de vertrouwelijkheid.

Het proces van mediation “hoe werkt de mediation”

Een mediationproces verloopt via een structuur die door de mediator wordt bewaakt. De mediation begint met de ondertekening van een mediationovereenkomst. Dat gebeurt nadat partijen de kwestie hebben benoemd en deze is beschreven in de mediationovereenkomst. Een mediation eindigt nadat de vaststellingsovereenkomst is ondertekend door partijen die aan de mediation hebben deelgenomen. In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die partijen in de mediation met elkaar hebben gemaakt. Wanneer de partijen niet tot overeenstemming komen dan wordt de mediation beëindigd door een beëindigingsbrief. Deze beëindigingsbrief stelt de mediator op. De inhoud van de brief omvat slechts informatie over het proces en is daardoor neutraal van inhoud.

Rol van de mediator

De mediator begeleidt het proces waarin partijen samen het conflict tot een goede oplossing trachten te brengen. De mediator heeft vooraf geen of nauwelijks informatie over de kwestie. De mediator heeft daardoor geen voorkennis en geen vooroordeel. De mediator gaat met partijen in gesprek en helpt de vastgelopen communicatie tussen partijen weer op gang om te komen tot de kern van de kwestie. De mediator fungeert als gesprekleider en doet dat door:

  • de regie in het gesprek te voeren, waardoor er in de eerste plaats voor ieder gelijke ruimte bestaat om zijn of haar verhaal te doen.
  • te verhelderen van datgene wat tot dan toe onderbelicht is gebleven in de situatie.
  • partijen inzicht te geven in de eigen rol.
  • inzichtelijk te maken op welke wijze betrokkenen met elkaar communiceren.
  • helder te krijgen wat men graag opgelost wil zien en hoe voor alle betrokkenen een acceptabele oplossing er uit kan zien.

De mediator heeft geen belang bij de oplossing die partijen uiteindelijk zullen vinden. De mediator is neutraal en onafhankelijk ten opzichte van partijen.

Proarbo werkt met MfN geregistreerde mediators

MfN staat voor Mediator federatie Nederland. Het MfN beheert een landelijk Register van Mediators. In dat register worden uitsluitend gekwalificeerde mediators opgenomen. Deze mediators hebben bij een door het MfN erkend opleidingsinstituut de opleiding van mediator met succes gevolgd. MfN-mediators werken volgens de MfN-gedragsregels. Mediators vallen onder het tuchtrecht van de MfN (zie www.mfnregister.nl)